​"...interpretacions molt madures, d'atmosfera densa, acoloridament estilitzades..."

© 2020 by Anna Alàs i Jové

Anna Alàs i Jové, mezzosoprano